Priser i rideskolen


Hold Pris
   
Børn ½ time om ugen lørdag/3 mdr. 800 kr.
   
1 time om ugen/3 mdr. 1475 kr.
   
Elevgebyr  
Betales af alle 1 gang årligt 350 kr.
   
Prøvetime 150 kr.

 
Beløbet inkluderer medlemskab af SSRK for perioden.Betaling af rideundervisning sker forud hver tredje måned - via nettet. 

 

Fødselsdagsarrangement
800kr.

Skal afvikles lørdag eftermiddag eller søndag formiddag/ eftermiddag evt. helligdage
Arrangement indeholder: Strigle heste, sadle op, trækketur på skift (3 heste), adgang til skoven og lån af cafeteria – medbring egen mad.