Folde


På Skaarupgaard har vi en del forskellige folde som pensionærerne kan gøre brug af. Der er store fælles græsfolde, som pensionærerne kan bruge i sommersæsonen, mens der i vintersæsonen er adgang til jordfolde. Foldene skal bookes på tavlen i mellemgangen mellem de to stalde. Er man ikke mødt op til sin tid inden 10 minutter efter starttid kan andre benytte foldtiden.

 

Foldleje

Derudover er der 13 privatfolde som kan lejes. Hvis du vil optages på venteliste eller har spørgsmål mv., kan du henvende dig til foldudvalget v/Susanne Karstoft, tlf. 4015 8589 eller e-mail sk@jura.au.dk